Cena izdaje kvalificiranega digitalnega potrdila v oblaku

Imetniki Halcomovega
digitalnega potrdila

10 €

NADALJUJ NADALJUJ

Novi
uporabniki

20 €

NADALJUJ NADALJUJ
Cenik velja do 31.12.2020